Samenwerking

De stichting werkt voor het realiseren van haar missie samen met de basisschool in Geesteren in het concept de Bibliotheek op school (het Boekenbos) en de kennisactiviteiten die ontstaan vanuit het multifunctionele centrum.

De stichting zoekt de samenwerking met het nabijgelegen Erve Kampboer. Samen vormen zij immers het fysieke hart van het dorp Geesteren en geven zij invulling aan activiteiten gericht op ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen. In Erve Kampboer vinden de verenigingen oefenruimte en plek voor het vergaderen. De samenwerking bestaat o.a. uit het afstemmen van activiteiten die aanvullend zijn op het aanbod van Erve Kampboer. Erve Kampboer kan gebruik maken van de vergaderruimte in het pand, wanneer de ruimtes in Erve Kampboer allen bezet zijn.

Daarnaast zoekt de stichting samenwerking en afstemming met o.a. de Activiteiten Vereniging Geesteren (AVG), de activiteitenagenda vanuit de Aanleg, de zorginstellingen en de ondernemers in Geesteren.

Functies van het gebouw

De volgende drie functies vormen het uitgangspunt voor alles wat in De Ontmoeting mogelijk is:

  • ontmoeten
  • ontwikkelen en
  • ondernemen

De stichting brengt in het pand activiteiten en partijen onder die bijdragen aan de visie o.a. door het pand te exploiteren en initiatieven te stimuleren, die vanuit de bezoekers, vrijwilligers en betrokken inwoners ontstaan. Op voorwaarde dat deze activiteiten een maatschappelijke functie vervullen; voor en door de inwoners van Geesteren.

Iedereen kan en mag gebruik maken van de ruimte in De Ontmoeting. Reserveren kan via de agenda op de website. We rekenen geen huur, maar vragen een vrije gift.

Ontmoeten

De Ontmoeting is een plek waar inwoners naar toe kunnen gaan om te ontspannen en deel te nemen aan het sociale leven. Een plek waar zij vrienden ontmoeten en contact kunnen leggen met vreemden. Een plek waar iedere inwoner welkom is.

De Stichting Geesteren Samen wil de ontmoeting tussen inwoners bevorderen en stimuleren en de mogelijkheid scheppen om in het gebouw contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen tussen verschillende doelgroepen in Geesteren.

Ontwikkelen

De Ontmoeting biedt naast het ontmoeten de gelegenheid voor inwoners om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen en zich zo te ontwikkelen. De Ontmoeting wil:

  • Ruimte bieden aan activiteiten die de talenten van jong en oud versterken op alle gebieden; van hoofd, hart en handen.
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong en oud. Met name het bevorderen van de leesvaardigheid en de digivaardigheid.
  • Ruimte bieden aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Ondernemen

De Ontmoeting kan ook worden gebruikt als de ‘derde werkplek’, open flexkantoor, voor inwoners die naast hun kantoor (‘eerste werkplek’) en/of woning (‘tweede werkplek’) een alternatief zoeken.

De ‘derde werkplek’ is een goed alternatief voor mensen die op een kantoor werken en hiermee besparen op reistijd en reiskosten. Het open flexkantoor is met name voor de groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) geschikt. Een open flexkantoor biedt tegelijkertijd ruimte voor flexwerkers en vertegenwoordigers van buiten Geesteren afkomstig, die de bedrijven in Geesteren en omgeving bezoeken. Om zich welkom te voelen is er geen consumptiedruk, gratis Wi-Fi en wellicht het gezelschap van andere flexwerkers. De Ontmoeting biedt op deze manier flexwerkers, vertegenwoordigers en lokale ondernemers/ ZZP-ers de mogelijkheid tot onderling contact en netwerken.

Daarnaast biedt De Ontmoeting kantoorruimte aan drie ondernemers (Linneman Bouw en Advies, Lenferink Paus Accountants en Adviseurs en Thuiszorg Maartje). Maak kennis met onze huurders.